• Contributie

    Contributie-overzicht 2024

    Twee keer per jaar wordt bij onze leden contributie geïnd via automatische incasso.
    Wilt u toch liever per factuur betalen, dan komen daar bovenstaande administratiekosten bij.